Möte i Dalaskogen

Annika och jag fiskar i Dalaskogarna. Vi bilar mot nordväst över tallhedarna och Annika börjar känna att vi är bortom ära och redlighet. Den där ödsligheten och melankolin som kryper in under skinnet. Dan Andersson och svedjefinnar. Kullor som går ensamma med getterna uppe på fjällkanten och längtar efter folk och börjar se troll och

Knugen på fjölen

Efter den rojalistiska yra som varit, har jag funderat över min koppling till bröllopet i Storkyrkan. Jag hade en gång för länge sedan många givande diskussioner med vigselförättaren Ärkebiskop Anders Wejryd. Han var då en vanlig präst och jag en av hans konfirmander. Vi var nog överens om det mesta, men det var en punkt

Laddar