Full fräs i Näveån!

Idag var det dags för elfiske i Näveån med Tobias Fränstam från Sportfiskarna tillsammans med praktikanterna Ådén och Lisjö. Den nedre sträckan som kallas Båtklubbssträckan höll sämre med öring än tidigare år. Kanske har den varit utsatt för mer predation än tidigare? En idog häger? Positivt är att nejonögonen verkar trivas. Den övre sträckan var

Nyköpings Kommun svarar efter VD:ns ålande

Nyköpings kommun förtydligar sina intentioner med köpet av de tre vattenkraftverken efter VD:n Lars Wikmans ål-fadäs. http://nykoping.se/Kommun–politik/Nyhetsarkiv/Nykopingsans-miljo-for-fiskar-och-manniskor-ska-forbattras/

Nyköpingsån: VD Lars Wikman – en katastrof för Nyköping!

Hur mycket är en djurart värd? Om vi talar om krasst ekonomiska kortsiktiga värden finns det en djurart som verkligen borde räddas. Ålen. I Nyköpingsåns vattensystem var den en gång en av de viktigaste ekonomiska tillgångarna för gårdarna längs ån. När vattenkraften stoppade ålens lekvandring blev man tvungen att transportera glasålen från kraftverket i Storhuskvarn

Havsöringen i Näveån: Dags för biotopvård

Snart är det dags för havsöringen att gå upp för lek i Näveån. Men innan dess ska vi med hjälp av Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund) förbättra möjligheterna för fiskens lek och göra fler ståndplatser för öringungarna på den sträcka som nu är tillgänglig för fisken. Så här skriver Rickard Gustafsson från Sportfiskarna: ”Lördagen den

Presentation av Åparken i Nävekvarn!

Den 27 maj kl. 19:00 är det dags för en informationsträff om nya ”Åparken” i Nävekvarn. Närboende, allmänheten och våra folkvalda är välkomna. Bo Nettelbladt, Informationsansvarig från NVVF och Christel Guillet, projektledare från Nyköpins Kommun m. fl. berättar om planerna för parken och den nya sträckningen av Näveån nedströms Nävekvarns Bruk. Vi samlas vid Båtklubbens

Nyköpingsåns vattenkraft i kommunal ägo till våren!

Nu är det klart att Nyköpings kommun köper tillbaka de tre kraftverken vid Harg, Fors och Storhusfallet från Vattenfall AB. Kraftverken har varit i jättens ägo sedan 1995. Elproduktionen ska fortsätta med det nya bolaget Nyköpings Vattenkraft AB. Det hoppfulla för fisken och miljön i ån är att man skrivit in i sina stadgar att

Det händer – i Nyköping!

Nyköpings Kommun gav i måndags hopp om en utveckling i rätt riktning för sportfisket i Sörmland. Man planerar att köpa vattenkraftverken i Nyköpingsån av Vattenfall. Därmed finns chansen till en framtid med bättre vandringsmöjligheter för fisken från Östersjön upp i Sörmland. Detta är första steget till en bättre framtid för ål, havsöring, lax, besöksnäring och alla sportfiskare!

Buskhyttebäcken – en befriad liten pärla.

  Den 2 maj besökte jag Buskhyttebäcken tillsammans med  Naturvårdsrådet och intresserade kringboende. Sofi Nordfeldt från Länstyrelsen och kommunekologen Christel Guillet berättade om projektet med utrivningen av dammen vid Buskhyttans gård och Nils Ljunggren från Sportfiskarna svarade på frågor om möjligheterna som öppnar sig med en fritt strömmande bäck. Vi tittade även på Idens lek som nu

Norrköpings Kommun visar vägen

Melker ringer. Han vill gå och drömma lite om framtiden vid Näveån. Jag förslår i stället Kvarseboån, en granne längre in i Bråviken som nu ligger färdig för havsöringlek i höst med helt nya, härliga leksträckor i en vacker lummig ravin. Norrköpings kommun ligger lite före i arbetet med att skapa ett bättre havsöringfiske i

Fiskeområde Kustlinjen stöttar detaljprojektering av första fiskvägen i Näveån!

Ett första steg mot mer havsöring i Bråviken togs i onsdags kväll. Då beslutade Fiskeområde Kustlinjen att man kommer att stödja Nyköpings Kommuns och Näveåns Vattenvårdsförenings arbete med  en detaljprojektering av första vandringshindret i Näveån. Nu fattas Länsstyrelsens godkännande för att projektet även ska få de LONA-pengar som behövs för att sätta igång.  

Laddar