Fiskeområde Kustlinjen stöttar detaljprojektering av första fiskvägen i Näveån!

Ett första steg mot mer havsöring i Bråviken togs i onsdags kväll. Då beslutade Fiskeområde Kustlinjen att man kommer att stödja Nyköpings Kommuns och Näveåns Vattenvårdsförenings arbete med  en detaljprojektering av första vandringshindret i Näveån. Nu fattas Länsstyrelsens godkännande för att projektet även ska få de LONA-pengar som behövs för att sätta igång.  

Näveåprojektet: Den större bilden

Vårt arbete med Näveån går vidare. Vår nye projektledare kommunekolog Christel Guillet har jobbat stenhårt med ansökningarna för LONA-bidrag, kontanta medel från Nyköpings Kommun och från Europeiska Fiskerifonden. Samtidigt händer det saker i närområdet. Från en långårig stiltje till vind i seglen för fiskevården. Projekt för hjälpa gäddan och abborren i den yttre skärgården är

Studiebesök i fabriken.

Den 13 maj besökte jag våtmarken i Snäckstavik där Sportfiskarna med Tobias Fränstam i spetsen iordningställt en sk. gäddfabrik. Här kan gäddor som föredrar att leka i sötvatten framför det bräckta vattnet i Kaggfjärden ta sig upp och få fördelen av en perfekt lekmiljö med tidigt uppvärmt vatten. Sådana miljöer har utdikning och minskad tillgång

Laddar