Vatten och människor

Nu är jag projektledare och mitt mål är att skapa nya lekplatser för havsöring och flodnejonöga i Näveån. Att vi ska gå från 200 meter  till 7 km uppväxtområden och lekplatser. Min förhoppning är att också den starkt utrotningshotade ålen ska få nya uppväxtplatser lång borta från kraftverkens hackelsemaskiner. Men jag är inte ensam. Idag sitter vi tillsammans intill hamnkontoret i Nävekvarns båtklubbs lokaler. Den driftiga kommunekologen Anna Edström har kallat till ett möte där vi olika intressenter i Näveån kan träffas och diskutera lite inofficiellt. Här finns representanter för vår nystartade Näveåns vattenvårdsförening, Jönköpings Fiskeribiologi som ska projektera, länsstyrelsen som ska handha tillståndsprövningar ur flera olika aspekter, Fiskeområde Kustlinjen som handhar vår ansökan om medel, Nyköpings Kommun som också ska få en projektering till stånd och vara med som delfinansiärer, Nävsjöns Sportfiske som vill ha försäkringar om att vår verksamhet inte äventyrar deras verksamhet vid Nävåns källflöden. Det är många som är här och några viktiga personer som saknas. Ett litet vattendrag, men ett stort projekt med många intressenter. Ändå har vi en bra känsla i magen. Alla vill framåt. Som alltid blir det värre när pengarna verkligen ska fram. Än så länge är vi bara framme vid förprojekteringen, eller snarare att få fram pengarna till den. Men det kommer att hända. Nu gäller det bara att Nyköpings kommun skriftligen garanterar vår förening och Jönköpings Fiskeribiologi insyn och möjlighet till påverkan av deras projektering av fiskvägen vid Masugnsdammen för att vi ska få vår ansökan till Fiskeområde Kustlinjen godkänd så att vi kan få klart med medfinansiering och vår ansökan till länsstyrelsen kan bli komplett. Verkar det komplicerat? Detta är bara början.

Christina Frieberg, Emil Viking, Johan Dallhäll, Peter Lindvall och Melker Wallin begrundar möjligheterna för Näveån att bli ett fint lekvatten.

Efter mötet vandrar vi tillsammans med Peter Lindvall från Jönköpings Fiskeribiologi upp under den regnvåta lövsalen och ser det strömmande vattnet åter öka farten efter det extrema lågvattnet i maj. Det luktar friskt. Vi passerar det första hindret, hällen. Peters hjärna jobbar, han ser omlöp och tekniska lösningar för sitt inre öga när han blickar ut över ån för första gången. Han är lång och smal och påminner om en häger på vakt vid strömkanten. Det stora jobbet finns vid Masugnsdammen, här dröjer vi länge. Helena Herngren från Länsstyrelsen som varit med vid projekteringen av den första sträckan har den nya generationen med sig i barnvagn. Barnets klara ögon registrerar allt som händer, fingrar på min nya kamera. Hoppas, hoppas att att både de klara ögonen och min kamera om några år kan registrera ett fulländat inlöp i dammen där öring och andra fiskar lätt som en plätt kan vandra vidare upp i vattensystemet och vi kan säga: vi var med och genomförde detta.

AKTUELLT

Paradiset Pjältån

På söndagmorgonen den 10 september samlades ett gäng i Skriketorpsravinen vid Åby där Pjältån rinner fram. Sträckan är en våt dröm för både leklystna havsöringar och biotopvårdare, men på vissa ställen är ån rensad på sten. Det är därför vi är här: För att lägga tillbaka sten som tidigare generationer lagt upp på land. Nedströms

Full fräs i Näveån!

Idag var det dags för elfiske i Näveån med Tobias Fränstam från Sportfiskarna tillsammans med praktikanterna Ådén och Lisjö. Den nedre sträckan som kallas Båtklubbssträckan höll sämre med öring än tidigare år. Kanske har den varit utsatt för mer predation än tidigare? En idog häger? Positivt är att nejonögonen verkar trivas. Den övre sträckan var

Midsommarmössa på!

Skymningen sänker sig. Det är det vi väntat på. Inte för att det är så mörkt, men i kväll är det mulet. Det är veckan före midsommar och lite tidigt för torrflugefiske. Åsandsländan har vi inte sett till och endast ett fåtal andra sländor. Men vattenståndet är bra. Det är kallt, men inte frost i den jämtländska

Storöring i gäddvikarna

– Gäddvikarna, säger Peter och skrattar. Havsöringfiskarna missar ofta dem, åker till sina vanliga ställen, men nu när det är kallt i vattnet och man hittar varmt vatten i dem – Oj, vilka öringar jag såg förra våren … Vi stannar till vid ett klassiskt ställe, en grynna med rejäl ström, men där händer inget,

Havsöringhumör

Ibland är det tufft att vara havsöringfiskare. Det gör fisken fantastisk och förskräcklig. Att förfölja ett silverspöke genom havet är kanske inte det mest produktiva man kan göra med sitt liv. Men det är vackert: Havet, fisken, livet.  

Uppvärmning i Bråviken

Idag träffade jag Mikael Mählström och Jonas Larsson vid Bråvikens kant. Som vanligt hoppas man på mer sydlig än västlig vind när man ska fiska från land. Men västlig blev det – som vanligt … Jag hade tänkt ge mig ut bland öarna i min pontonbåt, men vinden friskade i och ökade till 10-11 m/s

Bind en Jiggy Spiggy till vårens havsöring!

Jiggy Spiggy är en fluga som jag konstruerade i början av 2000-talet. Det är en av de flugor som överlevt och fortfarande finns kvar i havsöringasken. Det är en fluga som jiggar – dyker och stiger snabbt, men är ingen jiggfluga, d.v.s. rider ju inte med kroken upp. Den passar allra bäst under havsöringens högsäsong