Det kokar av öringungar i Näveån!

En öring som valt att stanna lite längre i Näveån.

En öring av årsmodell 2014.

En öring av årsmodell 2014.

Så var det snart dags för Bråvikens havsöring att vandra upp i bäckarna för lek. Gott om vatten har vi år vilket bäddar för en tidig uppgång redan nu i slutet på september. I Östergötland har länsstyrelsen startat upp sitt nätverk med rapportering av öringlek till artportalen och övervakning av lekvattnen:

www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/fiske/havsoringvaktarna/Pages/default.aspx

En öring som valt att stanna lite längre i Näveån.

En öring som valt att stanna lite längre i Näveån.

Vi kommer också att vara en del av detta i höst. Det är lockande för folk som inte förstår bättre att fånga de stora fiskarna i de små bäckarna. Var med och skydda  öringarna genom din närvaro du också. Vakta och informera om hur viktigt det är att öringen får vara i fred under leken. Tänk på att det är bättre att ta det lugnt och vara lite pedagogisk än att bli aggressiv och mucka gräl med folk som inte sköter sig.

Rickard Gustafsson från Sportfiskarna.

Rickard Gustafsson från Sportfiskarna.

Den tionde september var jag med och assisterade Sportfiskarnas årliga elfiske i Näveån. Rickard Gustafsson höll också i år i aggregatet. Vattenståndet lite högre än vanligt. De två områden (transekter) som tidigare undersökts visade sig hålla ett väldigt fint bestånd av både öringungar som kläckts under våren 2015 (runt 60-80 mm långa) och sådana som kläcktes våren 2014 (runt 150-170 mm långa).

Allra tätast stod öringen på de nya ställen vi gjorde i ordning för lek och uppväxt i september 2014. Utrop som ”det är helt sjukt med fisk!” hördes ideligen under fisket.

Sutare i forsen!

Sutare i forsen!

Det är väldigt tydligt vad några ton sten kan göra för fisken. Andra arter som vi fångade var flodnejonöga, stensimpa, gädda, abborre, björkna och sutare. Faktum är att vi fick sutare långt upp i forsen, ett tecken på att även hårt forsande partier även tjänar som vandringsleder för arter som man inte tänker sig som ”forsfiskar” bara inte hopphöjden är för stor.Vi kunde notera bettskada i stjärtfenan på någon fisk, förmodligen p.g.a. den ökande fisktätheten i transekterna. Mer sten ger fler små matplatser och gömslen och detta måste vi fortsätta att arbeta med för att minska dödlighet p.g.a. trängsel på den korta tillgängliga sträckan. Vi diskuterade även fler förbättringar som skulle kunna göras. Nedre sträckan skulle tjäna på ytterligare ett lass med sten och fallet uppströms grillplatsen är ett svårt hinder för fisken. Här skulle en fördjupning under fallet ge fisken bättre accelerationsträcka inför hoppet. På sikt behöver det vandringshindrets fallhöjd tas ut på en längre sträcka.

Stensimpan är vanlig i Näveån.

Stensimpan är vanlig i Näveån.

AKTUELLT

Paradiset Pjältån

På söndagmorgonen den 10 september samlades ett gäng i Skriketorpsravinen vid Åby där Pjältån rinner fram. Sträckan är en våt dröm för både leklystna havsöringar och biotopvårdare, men på vissa ställen är ån rensad på sten. Det är därför vi är här: För att lägga tillbaka sten som tidigare generationer lagt upp på land. Nedströms

Full fräs i Näveån!

Idag var det dags för elfiske i Näveån med Tobias Fränstam från Sportfiskarna tillsammans med praktikanterna Ådén och Lisjö. Den nedre sträckan som kallas Båtklubbssträckan höll sämre med öring än tidigare år. Kanske har den varit utsatt för mer predation än tidigare? En idog häger? Positivt är att nejonögonen verkar trivas. Den övre sträckan var

Midsommarmössa på!

Skymningen sänker sig. Det är det vi väntat på. Inte för att det är så mörkt, men i kväll är det mulet. Det är veckan före midsommar och lite tidigt för torrflugefiske. Åsandsländan har vi inte sett till och endast ett fåtal andra sländor. Men vattenståndet är bra. Det är kallt, men inte frost i den jämtländska

Storöring i gäddvikarna

– Gäddvikarna, säger Peter och skrattar. Havsöringfiskarna missar ofta dem, åker till sina vanliga ställen, men nu när det är kallt i vattnet och man hittar varmt vatten i dem – Oj, vilka öringar jag såg förra våren … Vi stannar till vid ett klassiskt ställe, en grynna med rejäl ström, men där händer inget,

Havsöringhumör

Ibland är det tufft att vara havsöringfiskare. Det gör fisken fantastisk och förskräcklig. Att förfölja ett silverspöke genom havet är kanske inte det mest produktiva man kan göra med sitt liv. Men det är vackert: Havet, fisken, livet.  

Uppvärmning i Bråviken

Idag träffade jag Mikael Mählström och Jonas Larsson vid Bråvikens kant. Som vanligt hoppas man på mer sydlig än västlig vind när man ska fiska från land. Men västlig blev det – som vanligt … Jag hade tänkt ge mig ut bland öarna i min pontonbåt, men vinden friskade i och ökade till 10-11 m/s

Bind en Jiggy Spiggy till vårens havsöring!

Jiggy Spiggy är en fluga som jag konstruerade i början av 2000-talet. Det är en av de flugor som överlevt och fortfarande finns kvar i havsöringasken. Det är en fluga som jiggar – dyker och stiger snabbt, men är ingen jiggfluga, d.v.s. rider ju inte med kroken upp. Den passar allra bäst under havsöringens högsäsong