Åvandring

Det är den 21 maj och grönskan runt Näveån är intensiv. Kärntruppen i Näveåns vattenvårdsförening inspekterar ån under lågvatten. Nu får man en tydligare bild av vilken potential ån har som lekvatten och vilka problem vi står inför. Det är skönt att vandra i verkligheten efter att ha varit begravd i ansökningsblanketter och projektplaner. ”Jag är gärna med och bär sten”… när ska ni sätta igång?” Det är de vanligaste kommentarerna när vi berättar om projekt Näveåns Havsöring. De stora stenarna i början av ett projekt består är att få fram pengar till åtgärderna. Än så länge jobbar vi med att få finansiering från jordbruksverket via Fiskeområde Kustlinjen och Nyköpings Kommun. Det har tagit tid att få ihop en ansökan och sedan ska de byråkratiska kvarnarna mala. Det tar tid. Men vi jobbar på och kommer inte att ge oss förrän öringarna som hoppar uppför det lilla vattendraget är verkliga.

Melker Wallin och Emil Viking ser vandrande öringar för sitt inre öga.

Lågvattnet är bekymmersamt också. När vi träffar Stig Thunberg på Sveaskogs mark talar han om behovet att få en jämnare vatteföring med hjälp av reglering. ”Det var aldrig så här förr, säger han. I stora vattendrag vill man få bort reglering för fiskens skull, här skulle vi kanske behöva utnyttja möjligheten till att justera flödet. Men det får förprojekteringen visa. Nu är det pengaflöde det handlar om. Sedan är det dags för Jönköpings Fiskeribiologi att skrida till verket. Tillståndsprövningar, samråd. Det där med att bära sten känns ännu avlägset. Därför bör sätta sig i den lummiga grönskan vid ån, ta ett djupt andetag, dra in doften av strömmande vatten och drömma lite. Då orkar man vidare.

AKTUELLT

Paradiset Pjältån

På söndagmorgonen den 10 september samlades ett gäng i Skriketorpsravinen vid Åby där Pjältån rinner fram. Sträckan är en våt dröm för både leklystna havsöringar och biotopvårdare, men på vissa ställen är ån rensad på sten. Det är därför vi är här: För att lägga tillbaka sten som tidigare generationer lagt upp på land. Nedströms

Full fräs i Näveån!

Idag var det dags för elfiske i Näveån med Tobias Fränstam från Sportfiskarna tillsammans med praktikanterna Ådén och Lisjö. Den nedre sträckan som kallas Båtklubbssträckan höll sämre med öring än tidigare år. Kanske har den varit utsatt för mer predation än tidigare? En idog häger? Positivt är att nejonögonen verkar trivas. Den övre sträckan var

Midsommarmössa på!

Skymningen sänker sig. Det är det vi väntat på. Inte för att det är så mörkt, men i kväll är det mulet. Det är veckan före midsommar och lite tidigt för torrflugefiske. Åsandsländan har vi inte sett till och endast ett fåtal andra sländor. Men vattenståndet är bra. Det är kallt, men inte frost i den jämtländska

Storöring i gäddvikarna

– Gäddvikarna, säger Peter och skrattar. Havsöringfiskarna missar ofta dem, åker till sina vanliga ställen, men nu när det är kallt i vattnet och man hittar varmt vatten i dem – Oj, vilka öringar jag såg förra våren … Vi stannar till vid ett klassiskt ställe, en grynna med rejäl ström, men där händer inget,

Havsöringhumör

Ibland är det tufft att vara havsöringfiskare. Det gör fisken fantastisk och förskräcklig. Att förfölja ett silverspöke genom havet är kanske inte det mest produktiva man kan göra med sitt liv. Men det är vackert: Havet, fisken, livet.  

Uppvärmning i Bråviken

Idag träffade jag Mikael Mählström och Jonas Larsson vid Bråvikens kant. Som vanligt hoppas man på mer sydlig än västlig vind när man ska fiska från land. Men västlig blev det – som vanligt … Jag hade tänkt ge mig ut bland öarna i min pontonbåt, men vinden friskade i och ökade till 10-11 m/s

Bind en Jiggy Spiggy till vårens havsöring!

Jiggy Spiggy är en fluga som jag konstruerade i början av 2000-talet. Det är en av de flugor som överlevt och fortfarande finns kvar i havsöringasken. Det är en fluga som jiggar – dyker och stiger snabbt, men är ingen jiggfluga, d.v.s. rider ju inte med kroken upp. Den passar allra bäst under havsöringens högsäsong